چاپ
توجه: مدت زمان اجرای این طرح به پایان رسیده است.

 نرخ جدید سود علی الحساب انواع سپرده های مدت دار طرح سمن (سپرده مدت دار نوین)


نوع سپرده نرخ سود تجمیعی سالانه مثال: مبلغ سود به ازای هر 1.000.000 ریال
در انتهای دوره
کوتاه مدت 180 روزه 15.23% 75.107 ریال
بلند مدت 1 ساله 16.04% 160.400 ریال

* توجه :
- حداقل مبلغ مجاز جهت افتتاحسپرده طرح سمن 1.000.000 ریال می‌باشد و مبالغ مجاز جهت برداشت قسمتی از سپرده، بایستی ضریبی از این مبلغ باشد.
- پرداخت سود تجمیعی سپرده ها بر مبنای پایان دوره و در سررسید سپرده ها خواهد بود.
- چنانچه سپرده‌گذار قبل از سررسید اقدام به دریافت قسمتی و یا کل وجه سپرده طرح سمن نماید، سود متعلقه طبق ضوابط بستن سپرده های مدت دار، بر اساس نرخ سود تجمیعی دوره متناظر با مدت سپرده‌گذاری ضمن کسر نیم درصد جریمه، محاسبه و پرداخت می‌گردد.
- نرخ سود سپرده‌های مشمول طرح در زمان افتتاح و یا تمدید، براساس نرخ سود ابلاغی از سوی بانک مرکزی‌ج.ا.ا تعیین و محاسبه خواهد شد.
تصویر عنوان صفحه

طرح سمن (سپرده مدت دار نوين)

چاپ
توجه: مدت زمان اجرای این طرح به پایان رسیده است.

     طرح سمن (سپرده مدت دار نوین)
 
در این طرح، مشتریان می‌توانند با افتتاح هر یک از سپرده‌های سرمایه گذاری مدت دار (شش‌ ماهه، یک‌ ساله)، از مزیت سود بالاتر در پایان دوره سپرده‌گذاری (سررسید سپرده) بهره‌مند شوند.
در طرح سمن بانک به وکالت از سوی مشتری سودهای متعلقه را تا مقطع سررسید در قالب سپرده فرعی (ثانویه) سپرده‌گذاری نموده که این سپرده نیز مشمول دریافت سود می‌گردد. بدین ترتیب نرخ سود نهایی (به شرح جدول ذیل) از تجمیع سودهای محاسبه شده طی دوره حاصل خواهد شد و مشتریان در پایان دوره سپرده‌ گذاری (سررسید) علاوه بر دریافت سود متعلقه به اصل سپرده، سودهای تجمیعی حاصل از سپرده‌های فرعی (سود سپرده‌ها) را نیز دریافت خواهند کرد.

درصد نرخ سود سپرده مدت‌دار نوین (سمن) - از تاریخ 31 خرداد ماه 1395

شرح نرخ سود عادی نرخ سود تجمیعی سالانه
سپرده کوتاه مدت 180 روزه 14.8 15.23
سپرده بلند مدت یک‌ ساله 15 16.04
 
واژه سمن برگرفته از ابتدای کلمات سپرده مدت دار نـوین بوده که در زبان فارسی به معنای گل یاسمن و در زبان عربی به معنی فربه و حجیم شدن می‌باشد که با ماهیت سود تجمیعی در سپرده یادشده، مناسبت دارد.
 
مزایای طرح :
  1. تجهیز و متنوع سازی سبد محصولات بانکی.
  2. صرفه‌جویی در زمان و کاهش حجم فعالیت شعب با توجه به عدم لزوم مراجعه مشتریان جهت تبدیل سودهای دریافتی به سپرده‌های مدت دار.
  3. اعطای نرخ سود بالاتر نسبت به نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری عادی.
 
سپرده‌گذاران با عنایت به بند ج ماده 6 قانون عملیات بانکی بدون ربا علاوه بر موارد فوق می‌توانند از مزایای اولویت دریافت تسهیلات در قالب عقد مرابحه، به شرح جدول زیر و بعد از گذشت حداقل شش ماه از زمان افتتاح / تمدید حساب استفاده نمایند.
 

تسهیلات پرداختی به مشتریان با توجه به مدت زمان بازپرداخت تسهیلات

مدت بازپرداخت تسهیلات میزان تسهیلات پرداختی به مشتریان
یکسال و کمتر 70 درصد اصل سپرده
بیش از یک سال تا دو سال 65 درصد اصل سپرده
بیش از دو سال تا سه سال 60 درصد اصل سپرده
بیش از سه سال تا چهار سال 55 درصد اصل سپرده
بیش از چهار سال تا پنج سال 50 درصد اصل سپرده

توجه 1: منظور از اولویت دریافت تسهیلات، اعطای تسهیلات به ترتیب اولویت پس از سررسید شش ماهه از زمان افتتاح حساب در چارچوب سیاستها و خط مشی اعتباری بانک می باشد.
توجه 2: امکان افتتاح حساب به صورت مشترک وجود دارد، لیکن در هنگام افتتاح حساب بایستی در قرارداد شخص دریافت‌کننده تسهیلات مشخص شده و کلیه شرکاء امضاء نمایند.
توجه 3: در زمان اعطای تسهیلات، اصل سپرده به عنوان وثیقه تا زمان تسویه کامل تسهیلات نزد بانک خواهد بود. تأکید می شود که شعب در زمان ایجاد قرارداد در سیستم، می بایست شماره حساب سپرده سمن را به عنوان وثیقه در منوی تسهیلات ثبت نمایند.
توجه 4: مشتریان در صورت تمایل می‌توانند سپرده سمن را به عنوان وثیقه برای سایر تسهیلات معرفی نمایند،‌ لیکن از تسهیلات این طرح بهره مند نخواهند شد.
توجه 5: مشتریانی که دارای بدهی بوده و یا از محل سایر طرح ها اقدام به اخذ تسهیلات نموده باشند، منعی برای افتتاح حساب نداشته، لیکن در زمان اخذ تسهیلات می بایست، نسبت به تسویه تسهیلات قبلی همسان اقدام نمایند.
توجه 6: در صورت بستن سپرده سمن، امتیاز اولویت دریافت تسهیلات از مشتری سلب خواهد شد.
توجه 7: مشتریان از زمانی که مشمول اولویت دریافت تسهیلات می شوند صرفاً تا سررسید سپرده فرصت دارند که نسبت به ارائه درخواست برای دریافت تسهیلات اقدام نموده و در این مدت نبایستی نسبت به بستن حساب خود اقدام نمایند.
توجه 8: نرخ سود علی‌الحساب متعلقه به سپرده‌های این طرح و تسهیلات اعطایی به سپرده‌گذاران این طرح بر اساس ضوابط و مقررات جاری بوده و در حال حاضر تسهیلات اعطایی در قالب عقد مرابحه صورت می‌پذیرد.در صورت تغییر نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات (عقد مرابحه) در مقاطع آتی، تعیین نرخ های جدید بر مبنای ضوابط و مقررات ابلاغی انجام خواهد شد. لذا نرخ های اعلامی مربوط به شرایط فعلی می باشد.
نوجه 9: امکان انتقال اولویت دریافت تسهیلات به سایرین وجود ندارد و صرفاً در زمان انتقال سپرده به پدر، مادر، همسر و فرزندان با تکمیل فرم انتقال، قابل انتقال خواهد بود. 
توجه 10: چنانچه تاریخ سررسید سپرده، مقدم بر تاریخ سررسید تسهیلات باشد، سپرده‌گذار ملزم به تمدید سپرده تا انتهای دوران بازپرداخت تسهیلات می باشد. در غیر این صورت بانک رأساً نسبت به تمدید سپرده اقدام خواهد نمود.
 
شرایط و ضوابط :
1- افتتاح سپرده طرح سمن برای کلیه اشخاص حقیقی (انفرادی و مشترک) و حقوقی با رعایت دقیق کلیه شرایط افتتاح سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار فراهم می‌باشد.
2- حداقل مبلغ مجاز جهت افتتاح سپرده طرح سمن 1.000.000 ریال می‌باشد.
3- مبالغ مجاز جهت برداشت قسمتی از سپرده، بایستی ضریبی از مبلغ فوق باشد.
4- انتقال سپرده صرفاً به پدر،مادر،همسر و فرزندان با تکمیل فرم انتقال در شعبه افتتاح کننده حساب میسر می‌باشد.
5- چنانچه سپرده‌گذار قبل از سررسید اقدام به دریافت قسمتی و یا کل وجه سپرده نماید، سود متعلقه طبق ضوابط بستن سپرده های مدت دار، بر اساس نرخ سود تجمیعی دوره متناظر با مدت سپرده‌گذاری ضمن کسر نیم درصد جریمه، محاسبه و پرداخت می‌گردد.
6- در صورت تمایل مشتری و یا عدم مراجعه وی، اصل سپرده در سررسید تمدید و سود تجمیعی به حساب معرفی شده توسط وی واریز می‌گردد.
7- نرخ سود سپرده‌های مشمول طرح در زمان افتتاح و یا تمدید، براساس نرخ سود ابلاغی از سوی بانک مرکزی‌ج.ا.ا تعیین و محاسبه خواهد شد. 
 
مدارک مورد نیاز :
1- تکمیل فرم درخواست افتتاح حساب (اخذ یک قطعه عکس، مهر و اثر انگشت از افراد بیسواد).
2- ارائه اصل و تصویر کارت ملی به همراه اصل و تصویر شناسنامه.
 
فرم های طرح :
 
 
- به استناد نامه شماره 93/76335 مورخ 1393/3/24 بانک مرکزی ج.ا.ا.، مبنی بر ممنوعیت بانکها و مؤسسات اعتباری از ارائه هرگونه سپرده پذیری با سررسید بیشتر از یک سال، افتتاح حساب برای کلیه سپرده های عادی و طرح سمن در سیستم شعب صرفاً به صورت سپرده یک‌ساله صورت می پذیرد. برای سپرده های تمدیدی از تاریخ 1393/4/18 (بیش از یک سال) تاکنون، با توجه به اینکه در قرارداد سپرده‌های سرمایه گذاری، بانک در تمدید سپرده در سررسید وکیل سپرده گذار می باشد، سپرده‌های بیش از یک‌سال در قالب سپرده یک‌ساله به صورت خودکار تمدید خواهد شد.