تصویر عنوان صفحه

اطلاعات تكمیلی

چاپ
در طرح 100 در 100، علاوه بر اعطای تسهیلات، به سپرده‌های تودیعی مشتریان (25.000.000 ریال) سود سپرده کوتاه‌مدت شش ماهه، مطابق نرخ ابلاغی از سوی بانک مرکزی ج.ا.ا. پرداخت خواهد شد که در مقایسه با طرح‌های مشابه سایر بانک‌ها از مزیت‌ بیشتری برخوردار است.
نخستین دوره قرعه کشی طرح در تاریخ 11 دیماه سال 1390 مصادف با ولادت حضرت امام موسی کاظم (ع) برگزار گردید که 25 درصد از سپرده‌گذاران (شامل 1357 نفر) مشمول دریافت حق تقدم استفاده از تسهیلات 70 میلیون ریالی خرید خودرو شده اند.
مرحله دوم قرعه کشی در تاریخ 23 خرداد ماه 91 برگزار شد که 25 درصد بعدی سپرده‌گذاران (شامل 462 نفر) مشمول دریافت حق تقدم استفاده از تسهیلات 70 میلیون ریالی خرید خودرو شده اند.
مرحله آخر مربوط به 50 درصد باقی مانده سپرده گذاران (شامل 775 نفر) در آذرماه سال 91، مشمول دریافت حق تقدم استفاده از تسهیلات 30 میلیون ریالی خرید کالا شده اند. با توجه به اینکه اطلاعات مرحله سوم بر اساس اطلاعات حساب در پایان مهر ماه می باشد، لذا مفتوح بودن حساب و دارا بودن حداقل موجودی (طبق مقررات) برای دریافت تسهیلات الزامی می باشد.
حساب‌هایی که در یکی از مراحل قبلی مشمول دریافت تسهیلات شده‌اند در مرحله سوم شرکت داده نشده اند و حساب های معرفی شده بر مبنای تعداد سپرده‌های باقی‌مانده طرح می باشند.
     توجه: استرداد سپرده در خصوص مشتریانی که تسهیلات دریافت کرده‌اند، منوط به تسویه تسهیلات دریافتی بوده و تابع ضوابط و مقررات بستن سپرده‌ سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت شش ماهه می‌باشد.
 
 
شرایط و ضوابط اعطای تسهیلات:
1- شرایط و نرخ سود تسهیلات در این طرح، بر اساس سیاست‌ها و ضوابط اعتباری ابلاغی از سوی بانک مرکزی ج.ا.ا در زمان اعطای تسهیلات خواهد بود.
2- حداکثر مدت زمان بازپرداخت، برای تسهیلات خرید خودرو 48 ماه و برای تسهیلات خرید کالا 36 ماه در نظر گرفته شده است.
3- تضمین تسهیلات طرح شامل وثایق مورد قبول بانک خواهد بود و در صورت معرفی ضامن، یک نفر ضامن معتبر (دارای گواهی اشتغال به کار و فیش حقوقی، جواز کسب) کافی است.
4- پرداخت تسهیلات در این طرح، منوط به تداوم سپرده و عدم کاهش مبلغ آن است، لذا هیچ‌گونه تعهدی خارج از ضوابط یادشده، برای پرداخت تسهیلات، متوجه بانک نمی‌باشد.
5- برندگان قرعه کشی از تاریخ اعلام بانک، حداکثر شش ماه مهلت استفاده از تسهیلات را خواهند داشت. این مهلت با موافقت بانک، برای یک دوره شش ماهه دیگر قابل تمدید است.
6- حداکثر دو فقره تسهیلات غیرهمسان (خودرو و کالا) به سپرده‌گذارانی که دارای 2 فقره حساب می‌باشند، پرداخت خواهد شد.
7- با عنایت به اینکه اعطای تسهیلات همسان به یک شخص مجاز نمی‌باشد. بر این اساس:
الف. چنانچه هر 2 فقره حساب سپرده گذار، به حکم قرعه، مشمول دریافت 2 فقره تسهیلات 70 میلیون ریالی (خرید خودرو) گردد، سپرده گذار می‌تواند صرفاً از یک تسهیلات خودرو و یک تسهیلات کالا به نام خود استفاده نماید، در غیر این صورت می‌تواند یک فقره از تسهیلات خرید خودرو را به نام خود دریافت نموده و تسهیلات خودرو دیگر را با تأیید بانک به غیر انتقال دهد.

ب. چنانچه هر 2 فقره حساب سپرده گذار، مشمول دریافت 2 فقره تسهیلات 30 میلیون ریالی (خرید کالا) گردد،‌ سپرده گذار می‌تواند از یک فقره تسهیلات 60 میلیون ریالی در قالب تسهیلات خرید خودرو استفاده نماید، در غیر این صورت می‌تواند یک فقره از تسهیلات خرید کالا را به نام خود دریافت نموده و دیگری را با تأیید بانک به غیر انتقال دهد.
توجه: بدیهی است مهلت انتقال و دریافت تسهیلات در مجموع بیش از یکسال نخواهد بود.
 
ج. درصورتی ‌که برندگان قرعه کشی طرح 100 در100 (در هر سه مرحله قرعه‌کشی)، قبلاً از تسهیلات مشابه خرید خودرو و کالای اساسی در بانک سپه استفاده نموده‌اند، اقرارنامه‌ای به منظور قبول تعهد مشتری به استفاده از تسهیلات برای تبدیل به احسن نمودن موضوع تسهیلات دریافتی قبلی اخذ می شود.
8- هر یک از برندگان تسهیلات موضوع طرح در صورت عدم احراز شرایط دریافت تسهیلات می‌توانند تسهیلات خود را ضمن تکمیل فرم انتقال با موافقت بانک به غیر واگذار نموده و در صورت واگذاری امتیاز تسهیلات به افراد مذکور، ارجح است سپرده‌گذار به عنوان ضامن، نسبت به امضای قرارداد اعطای تسهیلات اقدام نماید. بدیهی است استرداد سپرده در صورتی مجاز خواهد بود که دریافت کننده جدید تسهیلات همزمان اقدام به افتتاح یک فقره سپرده جدید  به مبلغ 25.000.000 ریال تا پایان دوره طرح نماید.
9- نرخ سود تسهیلات تابع سیاست‌ها و ضوابط اعتباری بانک مرکزی ج.ا.ا. در زمان پرداخت تسهیلات می باشد. 
 
 
مدارک مورد نیاز:
 - اصل و کپی شناسنامه متقاضی و ضامن
 - اصل و کپی کارت ملی متقاضی و ضامن
 - ارائه پیش فاکتور برای متقاضیان تسهیلات خرید خودرو  و  لوازم خانگی
 
فرم های طرح:
 
تصویر عنوان صفحه

منتخبين قرعه کشی طرح 100 در 100

مرحله سوم
کدملی: