تصویر عنوان صفحه

مرکز مشاوره و خدمات حقوقی

چاپ

مرکز مشاوره و خدمات حقوقی

آیکون یوزر یا کاربرنام مدیرشاپور  افشار ویژه فر
آیکون تلفنتلفن84436300 و 84436304 - 021
آیکون نمابرنمابر22770135 - 021
آیکون ایمیلایمیل
آیکون کد پستیکد پستی1666943613
آیکون آدرسآدرستهران، خیابان پاسداران، خیابان شهید توحیدی (گلستان چهارم)، پلاک 182

معاونین

یزدان آقا اشرفی یزدان  آقااشرفی 
علیرضا چهره لنگرودی علیرضا  چهره لنگرودی
محمد سفیدگر سرابی محمد  سفیدگر سرابی

روسای واحدها

مقصود  بهادری مقصود  بهادری
صمد شهبازی صمد  شهبازی زاویه کرد
سیدوحید  کسائی شریفی سیدوحید  کسائی شریفی
سعید  علی آبادی سعید  علی آبادی
هاشم  قدسی هاشم  قدسی


آیکون اهم وظایفاهم وظایف
بررسی قوانین و تصویب نامه ها و مقررات مربوط به وظایف و اختیارات بانک، بررسی پرونده های حقوقی و اظهار نظر در مسائل مختلف حقوقی و جزایی، حضور در مراجع اداری، قضایی و ثبتی، طرح دعوی علیه اشخاص حقوقی و حقیقی و دفاع از دعاوی اقامه شده علیه بانک.
تصویر عنوان صفحه

صندوق پرسشهای حقوقی

 
کاربر گرامی ،چنانچه برای پیگیری پیام قبلی خود مراجعه نموده اید با وارد کردن کد در کادر زیر می توانید نتیجه ی پیام خود را مشاهده نمایید
    
 
 
 
فقط فایل با فرمت .jpg .jpeg .png .Xlsx .Xls .Doc .Pdf .Docx .Zip حداکثر حجم فایل ها 1024 کیلوبایت می باشد