اینترنت بانک سپهاینترنت بانک اینترنت بانک سپهباشگاه مشتریان
  • انگلیسی بانک سپه
  • جستجو
چهارشنبه 1 آبان 1398

سقف برداشت روزانه درگاه‌های غیرحضوری

چاپ
شرایط و سقف برداشت از حساب در درگاه های غیرحضوری

به منظور پاسخگویی به نیاز مشتریان و افزایش رضایت آنها در انجام خرید و انتقال وجوه از طریق سامانه­ های غیرحضوری (بانکداری اینترنتی، همراه بانک، تلفنبانک)، مشتری همزمان با درخواست استفاده از خدمات درگاه های یادشده از طریق شعب بانک، می­تواند مبلغ سقف برداشت از حساب خود را برای انتقال وجه در درگاههای غیرحضوری، بالاتر یا پایین تر از سقفهای پیش فرض بانک تعیین نماید.

جدول سقف برداشت از حساب بابت «انتقال وجه» از طریق درگاههای غیرحضوری

درگاه تلفنبانک درگاه تلفن همراه درگاه اینترنت نوع تأیید تراکنش
حداکثر مجاز
به ریال
پیش فرض بانک
به ریال

حداکثر مجاز

به ریال  

پیش فرض بانک

به ریال  

حداکثر مجاز

به ریال  

پیش فرض بانک

به ریال

غیرفعال

غیرفعال

50.000.000

20.000.000

150.000.000

100.000.000

 رمز دوم ثابت

انتقال وجه

100.000.000

70.000.000

100.000.000

70.000.000

2.000.000.000

500.000.000

 رمز دوم پیامکی (SMS)

200.000.000

150.000.000

200.000.000

150.000.000

5.000.000.000

3.000.000.000

 رمزساز OTP

 - این سقف در سامانه‌های مشتری‌محور نیز به ازای هر حساب اِعمال خواهد شد.
 - در سامانه‌های غیرحضوری مشتری‌محور، سقف انتقال وجه داخلی بین حساب‌ها و کارت‌های خود مشتری نامحدود است. 
 
جدول سقف «خرید» از طریق درگاههای غیر­حضوری
 

درگاه تلفن همراه (ریال)

درگاه اینترنت (ریال)

نوع تأیید تراکنش

 

 120.000.000

5.000.000.000

 رمز دوم ثابت

خرید

 240.000.000

  10.000.000.000

 رمز دوم پیامکی (SMS)

 400.000.000

  20.000.000.000

 رمزساز OTP

 
روش‌های تأیید برداشت از حساب (تأیید تراکنش الکترونیکی): به روش هایی که برای تأیید انجام تراکنش در درگاه های غیرحضوری (اینترنت، تلفن همراه و تلفن ثابت) مورد استفاده قرار می‌گیرند اطلاق می‌شود. روش‌های تأیید تراکنش در بانک سپه عبارتند از: رمز دوم ثابت، رمز دوم متغیر با استفاده از پیامک (SMS) تلفن همراه و رمز دوم متغیر با استفاده از نرم افزار رمزساز (OTP Token).
 
سقف برداشت پیش‌فرض: حداکثر مبلغی است که بانک به‌ صورت پیش‌فرض برای انتقال وجه در درگاه­های غیرحضوری برای کلیه مشتریان (به‌غیر از مشتریانی که خود اقدام به تعیین سقف برداشت روزانه نموده‌اند) اعمال می‌نماید.

حداکثر مجاز: حداکثر مبلغی که یک مشتری می‌تواند برای انتقال وجه به‌ صورت روزانه در درگاه‌های غیرحضوری تعیین نماید که این مبلغ بیش از مبلغ پیش‌فرض بانک است.
 
توجه 1: سقف مجاز برداشت روزانه برای کلیه خدمات در درگاه اینترانت (شبکه داخلی بانک) همچون خدمات وب سرویس وکالتی، براساس سقف مبلغی پیشنهادی سازمان/شرکت طرف قرارداد و با تعهد وی مبنی بر قبول ریسک‌های احتمالی تعیین می شود.
  
توجه 2: برداشت از حساب برای انتقال به حساب‌های بین‌بانکی (ساتنا و پایا)، داخلی و کارت‌های سپه از سقف مبالغ مندرج در جدول فوق تبعیت می‌کند؛ لیکن برای انتقال به کارت‌های شتابی، قوانین شتاب (سقف 30.000.000 ریال فعلی) حاکم است.
 
توجه 3: مشتریان فعلی در صورتی که قبلاً مبلغی را برای برداشت روزانه از حساب خود تعیین ننموده باشند، با هر افزایش در سقف انتقال در بانک، این افزایش برای حساب/حساب های آنها اعمال خواهد شد. در غیر اینصورت و به منظور برخورداری از مبالغ پیش فرض بانک یا مقادیر بالاتر می بایست به شعبه مراجعه و فرم درگاه های غیر حضوری را تکمیل نمایند.
 
توجه 4: حداکثر مبلغ هر تراکنش خرید کارتی از طریق انواع پایانه های فروش (اعم از مجازی و فیزیکی) از تاریخ 1394/01/20 معادل 500.000.000 ریال است.
 
توجه 5: حداکثر مبلغ هر تراکنش کارت به کارت داخلی (غیر شتابی - کارت مبداء و کارت مقصد بانک سپه) روزانه برای هر فقره کارت، از طریق انواع درگاه ها (اعم از مجازی و فیزیکی) از تاریخ 1397/09/01 معادل 30.000.000 ریال است. 
 
جدول سقف برداشت کارتی در درگاه های
از تاریخ 1397/09/01 تغییرات سقف برداشت کارتی در درگاه های بانکی، روزانه به ازای هر کارت، به شرح زیر می باشد:
درگاه ATM(ریال)
Pin Pad شعبه
(ریال) 
اینترنت بانک (ریال) همراه بانک (ریال)
پایانه فروش IPG / POS
(ریال) 
انتقال وجه 30 میلیون
150 میلیون
30 میلیون
30 میلیون
-
خرید - - - - 500 میلیون