تصویر عنوان صفحه

طرح یاس

چاپ
توجه: مدت زمان اجرای این طرح به پایان رسیده است.

طرح سپرده یاس سپه
 
سپرده یاس در قالب یک سپرده سرمایه‌گذاری ‌کوتاه مدت با حداقل بیست میلیون ریال (20.000.000 ریال) به صورت متمرکز (عابر بانک) و با قابلیت واریز و برداشت، برای اشخاص حقیقی (انفرادی – مشترک) و حقوقی افتتاح می‌شود.
 
مزایای طرح :
   - امکان برنامه‌ریزی کوتاه مدت بر روی منابع خود از سوی مشتریان؛
   - امکان برخورداری مشتریان از سود علی‌الحساب بیشتر در صورت حفظ سپرده نزد بانک بدون نیاز به مراجعه حضوری آنها؛
   - امکان واریز و برداشت از حساب با رعایت حداقل مانده تعیین‌ شده؛
 
شرایط و ضوابط :
1- افتتاح سپرده طرح یاس برای کلیه اشخاص حقیقی (انفرادی و مشترک) و حقوقی با رعایت دقیق کلیه شرایط افتتاح حساب کوتاه مدت متمرکز (عابربانک) فراهم می‌باشد.
2- حداقل مبلغ مجاز جهت افتتاح سپرده طرح یاس 20.000.000 ریال می‌باشد.
3- امکان واریز و برداشت از سپرده یاس با رعایت حداقل مانده تعیین شده وجود دارد.
4- سود سپرده طرح یاس در پایان هر ماه وفق نرخ سود سپرده‌ سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی محاسبه و به حساب مشتری واریز می‌گردد و پس از پایان هر مقطع (3، 6، 9، 12 ماهه)، بر اساس حداقل مانده سپرده در هر روز و در مقاطع سه ماهه، مابه‌التفاوت نرخ سود مقطع جدید با نرخ‌های سود پرداخت شده در ماه‌های قبل محاسبه و پرداخت می شود.
5- امکان انتقال سپرده‌ یاس و انتقال امتیاز اولویت استفاده از تسهیلات مشمول طرح به غیر وجود ندارد.
6- در صورت نیاز به برداشت حداقل مبلغ افتتاح حساب (20.000.000 ریال) ، مشتری می بایست به شعبه مراجعه نموده و نسبت به بستن حساب اقدام نماید.
7- در صورت بستن حساب در هر مقطعی بعد از گذشت یک ماه، سود متعلقه با توجه به نرخ سود مقطع زمان بستن حساب محاسبه و به مشتری پرداخت خواهد شد.
8- نرخ سود تسهیلات پرداختی مطابق با آخرین نرخ اعلام شده در سیاست‌ها و ضوابط اعتباری بانک در مورد تسهیلات یاد شده خواهد بود.
 
مدارک مورد نیاز :
1- تکمیل فرم درخواست و قرارداد افتتاح حساب سپرده طرح یاس (اخذ یک قطعه عکس، مهر و اثر انگشت از افراد بیسواد).
2- ارائه اصل و تصویر کارت ملی به همراه اصل و تصویر شناسنامه.
 
فرم های طرح :
 
سایر موارد :
سپرده‌گذاران با عنایت به بند ج ماده 6 قانون عملیات بانکی بدون ربا علاوه بر موارد فوق می‌توانند از مزایای اولویت دریافت تسهیلات به شرح جدول زیر و بعد از گذشت حداقل سه ماه از زمان افتتاح حساب استفاده نمایند.

تسهیلات پرداختی به مشتریان با توجه به مدت زمان بازپرداخت تسهیلات

مدت بازپرداخت تسهیلات میزان تسهیلات پرداختی به مشتریان
یکسال و کمتر 70 درصد اصل سپرده
بیش از یک سال تا دو سال 65 درصد اصل سپرده
بیش از دو سال تا سه سال 60 درصد اصل سپرده
بیش از سه سال تا چهار سال 55 درصد اصل سپرده
بیش از چهار سال تا پنج سال 50 درصد اصل سپرده

توجه 1: درخصوص میزان اصل سپرده (به منظور تعیین مبلغ تسهیلات پرداختی)، مانده سپرده در روز ارائه درخواست تسهیلات به شعبه مربوطه ملاک عمل خواهد بود.
توجه 2: صرفاً اشخاص حقیقی با توجه به حائز شرایط بودن، براساس سیاست‌ها و روابط اعتباری بانک می‌توانند از مزایای اولویت دریافت انواع تسهیلات بانک استفاده نمایند و صرفاً مشمول استفاده از نرخ سود طبقات بالاتر خواهند شد.
توجه 3: مشتریانی که دارای بدهی بوده و یا از محل سایر طرح‌ها اقدام به اخذ تسهیلات نموده باشند، منعی برای افتتاح حساب نداشته، لیکن در زمان اخذ تسهیلات می‌بایست نسبت به تسویه تسهیلات قبلی همسان اقدام نمایند.
 
 
این حساب از نوع حسابهای متمرکز بانک سپه است. بنابراین دارنده این حساب می تواند از خدمات سامانه های بانکداری اینترنتی، تلفنبانک و همراه بانک استفاده کند.