تصویر عنوان صفحه

طرح تدبير

چاپ
توجه: مدت زمان اجرای این طرح به پایان رسیده است. طرح باران جایگزین این طرح شد.

طرح تدبیر
 
شرایط جدید از تاریخ 2 اسفند ماه 1396:
در این طرح مشتریان حقیقی (انفرادی) یک فقره سپرده قرض الحسنه جاری کارت (بدون دسته چک - متمرکز) و با حداقل مبلغ 20 میلیون ریال افتتاح می‌نمایند. این حساب تا سقف 500 میلیون ریال مشمول اولویت دریافت تسهیلات می‌باشد. مشتریان در صورت تمایل می‌توانند تا هر سقفی نسبت به افتتاح حساب اقدام نمایند و مدت ماندگاری سپرده‌گذاری ملاک برخورداری از اولویت دریافت تسهیلات خواهد بود.
تسری طرح تدبیر به مشتریان حقوقی شامل دستگاه ها، سازمانها و... جهت بهره مندی از دریافت تسهیلات این طرح برای پرسنل زیرمجموعه خود به عنوان اشخاص حقیقی، مستلزم عقد تفاهم نامه با هماهنگی اداره کل بازاریابی می باشد.
 
مزایای طرح :
   - برخورداری از بیمه عمر زمانی یکساله رایگان (بیمه تسهیلات) تا سقف اصل تسهیلات پرداختی؛
   - انتقال امتیاز دریافت تسهیلات صرفاً به بستگان درجه یک شخص افتتاح کننده حساب (همسر، فرزند، پدر، مادر، خواهر و برادر)، در صورت دارا بودن کلیه شرایط اعتباری شخص انتقال گیرنده امکان پذیر است.
   - اولویت دریافت تسهیلات با توجه به بند «ج» ماده شش قانون عملیات بانکی بدون ربا ( مبنی بر اعطای امتیاز اولویت دریافت تسهیلات).
 
شرایط افتتاح حساب :
حساب سپرده گذاری حداقل مبلغ سپرده مدت ماندگاری سپرده
قرض الحسنه جاری کارت 20 میلیون ریال حداقل 4 ماه برای دریافت 60 % از امتیاز تسهیلات
 
شرایط پرداخت تسهیلات :
حساب سپرده گذاری مبلغ تسهیلات مدت بازپرداخت نرخ تسهیلات
قرض الحسنه جاری کارت
10 تا 500 میلیون ریال 24 تا 48 ماهه 14 ٪
 
نحوه برخورداری از مزیت اولویت دریافت تسهیلات به این صورت می‌باشد که مشتری ابتدا با سپرده گذاری در بانک (با حداقل مبلغ 20 میلیون ریال)، بعد از سپری شدن مدت زمان متناسب، علاوه بر اخذ کل مبلغ سپرده‌گذاری شده، از تسهیلات متناسب تا سقف 500 میلیون ریال بهره‌مند می‌شوند.
مدت بازپرداخت تسهیلات در صورت درخواست مشتری می تواند به یکی از طرق ذیل افزایش یابد:
     الف- پس از مشخص شدن مبلغ تسهیلات، به ازای هر یک ماه تأخیر در دریافت تسهیلات، سه ماه به مدت بازپرداخت تسهیلات اضافه می شود.
       ب- پس از مشخص شدن مبلغ تسهیلات، به ازای کاهش هر 3 درصد از مبلغ تسهیلات قابل پرداخت، یک ماه به مدت باز پرداخت تسهیلات اضافه می شود.
همچنین مشتریان در صورت تمایل می توانند ترکیب دو روش فوق جهت افزایش مدت بازپرداخت استفاده نمایند. در هر صورت مدت بازپرداخت تسهیلات حداکثر تا 48 ماه قابل افزایش است.
توجه: برای برخورداری از امتیاز دریافت تسهیلات، موجودی حساب نمی بایست از حداقل تعیین شده (20 میلیون ریال) کاهش یابد. در صورت کاهش مبلغ از حداقل تعیین شده به هر دلیلی، مبلغ تسهیلات متعلق به آن حساب به طور سیستمی صفر خواهد شد
تمامی دارندگان حسابهای طرح تدبیر (تاریخ افتتاح حساب قبل از 2 اسفند 1396 و افتتاح های جدید بعد از آن) می توانند به اختیار خود از امتیاز تسهیلات خود صرفاً در یکی از سه قالب کارت اعتباری مرابحه با سقف باز پرداخت 36 ماه (تا سقف 500 میلیون ریال)، تسهیلات خرید کالا با سقف باز پرداخت 36 ماه (تا سقف 100 میلیون ریال) یا تسهیلات تعمیرات اساسی مسکن با سقف باز پرداخت 48 ماه (تا سقف 500 میلیون ریال) استفاده نمایند.
  
شرایط و ضوابط :
1- افتتاح یک حساب طرح تدبیر برای شخص حقیقی برای برخورداری از تنها یک بار امتیاز اخذ تسهیلات از محل حساب افتتاح شده 
2- نداشتن چک برگشتی تسهیلات گیرنده و ضامنین در نظام بانکی
3- فقدان بدهی و تعهدات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول تسهیلات گیرنده و ضامنین در نظام بانکی
4- مثبت بودن اعتبارسنجی بانک مبنی بر توان بازپرداخت تسهیلات اعطایی تسهیلات گیرنده و ضامنین
5- عدم استفاده از تسهیلات تعمیرات مسکن یا کارت اعتباری برای تسهیلات گیرنده 
 
مدارک مورد نیاز :
1- تکمیل فرم درخواست و قرارداد افتتاح حساب سپرده طرح تدبیر (اخذ یک قطعه عکس، مهر و اثر انگشت از افراد بیسواد).
2- ارائه اصل و تصویر کارت ملی به همراه اصل و تصویر شناسنامه.
 
سایر موارد :
این حساب از نوع حسابهای متمرکز بانک سپه است. بنابراین دارنده این حساب می تواند از خدمات سامانه های بانکداری اینترنتی، تلفنبانک و همراه بانک استفاده کند.