تصویر عنوان صفحه

اداره کل سرمایه گذاری و اوراق بهادار

چاپ
محمد  نجفی

اداره کل سرمایه گذاری و اوراق بهادار

آیکون یوزر یا کاربرنام سرپرست محمد  نجفی
آیکون تلفنتلفن 35911870 - 021
آیکون نمابرنمابر 88663176 - 021
آیکون ایمیلایمیل sarmayegozari@ebanksepah.ir 
آیکون کد پستیکد پستی
آدرس تهران، میدان ونک، خیابان گاندی جنوبی، خیابان 23، پلاک 18

معاونین

---


آیکون اهم وظایفاهم وظایف
امور مرتبط با سرمایه‌گذاری‌های جدید، توسعه و واگذاری شرکت‌های سرمایه‌پذیر براساس آیین نامه ها و دستورالعملهای داخلی و قوانین و مقررات نهادهای نظارتی و در صورت لزوم اخذ هرگونه مصوبه یا مجوز لازم، مدیریت امور مرتبط با اوراق بهادار اسلامی (خرید، نگهداری و فروش)، امور مربوط به سیاست‌های کلان صندوق‌های سرمایه‌گذاری (اعم از سهامداری ممتاز، امور مجامع و تغییرات اساسنامه)، بروزرسانی اطلاعات سرمایه گذاری ها، اسناد وآمار مرتبط با خرید و فروش سهام شرکتها و بارگذاری در سامانه های مربوطه