تصویر عنوان صفحه

طرح باران

چاپ
 
دوره اجرای این طرح به پایان رسیده است.
شما می توانید برای دریافت خدمت مشابه، از طرح باران 2 استفاده نمائید.
 

طرح باران

در این طرح مشتریان حقیقی (انفرادی) یک فقره سپرده قرض الحسنه جاری کارت (بدون دسته چک - متمرکز) و با حداقل مبلغ 20 میلیون ریال افتتاح می‌نمایند. این حساب تا سقف 500 میلیون ریال مشمول اولویت دریافت تسهیلات می‌باشد. مشتریان در صورت تمایل می‌توانند تا هر سقفی نسبت به افتتاح حساب اقدام نمایند و مدت ماندگاری سپرده‌گذاری ملاک برخورداری از اولویت دریافت تسهیلات در قالب کارت اعتباری مرابحه خواهد بود.
تسری طرح باران به مشتریان حقوقی شامل دستگاه ها، سازمانها و... جهت بهره مندی از دریافت تسهیلات این طرح برای پرسنل زیرمجموعه خود به عنوان اشخاص حقیقی، مستلزم عقد تفاهم نامه با هماهنگی اداره کل بازاریابی می باشد.

شرایط و ضوابط :
1- افتتاح حساب برای هر شخص حقیقی / حقوقی ، صرفاً برای یک‌بار در طول مدت اجرای طرح مجاز است که این امر به‌ صورت سیستمی کنترل می‌شود.
2- مدت اجرای طرح، تا پایان سال 1397 می باشد.
3- انجام عملیات برداشت و واریز از سوی دارندگان حساب ویژه طرح «باران» در طول دوره سپرده گذاری امکانپذیر است.
4- نداشتن چک برگشتی تسهیلات گیرنده و ضامنین در نظام بانکی
5- فقدان بدهی و تعهدات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول تسهیلات گیرنده و ضامنین در نظام بانکی
6- مثبت بودن اعتبارسنجی بانک مبنی بر توان بازپرداخت تسهیلات اعطایی تسهیلات گیرنده و ضامنین
7- تسهیلات طرح صرفاً در شعبه افتتاح کننده حساب قابل پرداخت است.
8- تسهیلات طرح در قالب کارت اعتباری مرابحه مطابق با رویه ها، دستورالعمل ها و بخشنامه های موجود قابل پرداخت است و کلیه محاسبات به صورت سیستمی انجام می شود.
9- نرخ تسهیلات طرح 18 درصد، حداقل مدت‌ زمان ماندگاری سپرده برای اعطای امتیاز بهره مندی از تسهیلات طرح 2 ماه، حداکثر مدت‌ زمان بازپرداخت تسهیلات 36 ماه و سقف تسهیلات پرداختی 500 میلیون ریال است.
10- در صورت حفظ سپرده در مدت‌ زمانی بیشتر از 6 ماه و تعویق در اخذ تسهیلات پس از پایان دوره انتظار، افزایش مدت بازپرداخت (بیش از 36 ماه) و مبلغ تسهیلات پرداختی (بیش از 500 میلیون ریال)، همچنین کاهش نرخ آن، امکان پذیر نمی باشد.
11- حق تقدم اعطای تسهیلات این طرح برای حساب های حقیقی، قابل‌ انتقال به غیر نمی باشد.
12- در صورت بهره مندی از حق تقدم تسهیلات طرح و قبل از پرداخت تسهیلات و صدور کارت اعتباری، بایستی حداقل معادل ده درصد مبلغ تسهیلات متعلقه، به‌عنوان وثیقه نقدی از مشتری اخذ و در حساب «باران» ایشان تا زمان بازپرداخت کامل تسهیلات مسدود و الباقی وثایق مورد نیاز نیز مطابق با مطابق بخشنامه ها و دستورالعمل های اعتباری موجود اخذ گردد.
13- امکان اخذ ضمانت به شکل متقابل ممنوع بوده و این موضوع به‌ صورت سیستمی کنترل می‌شود.
14- چنانچه مشتری قبلاً از تسهیلات کارت اعتباری مرابحه بانک متبوع استفاده نموده باشد، امکان دریافت مجدد کارت اعتباری بدون تسویه تسهیلات قبلی امکان‌پذیر نمی‌باشد. شایان ذکر است پرداخت تسهیلات برای متقاضیانی که از تسهیلات کارت اعتباری سایر بانکها استفاده کرده باشند و مجموع تسهیلات دریافتی آنها در قالب کارت اعتباری از 500 میلیون ریال بیشتر نشده باشد امکانپذیر می باشد.
15- تعیین میزان تسهیلات پرداختی متناسب با میزان سپرده و مدت ماندگاری آن و همچنین تعیین مدت‌زمان بازپرداخت تسهیلات طرح، مطابق جدول ذیل:
مدت ماندگاری سپرده میزان تسهیلات پرداختی حداکثر مدت بازپرداخت تسهیلات
2 ماه< 50 درصد میانگین مانده حساب 24 ماه
3 ماه 65 درصد میانگین مانده حساب 24 ماه
4 ماه 80 درصد میانگین مانده حساب 36 ماه
5 ماه 90 درصد میانگین مانده حساب 36 ماه
6 ماه 100 درصد میانگین مانده حساب 36 ماه

مدارک مورد نیاز :
1- تکمیل فرم درخواست و قرارداد افتتاح حساب سپرده طرح باران (اخذ یک قطعه عکس، مهر و اثر انگشت از افراد بیسواد).
2- ارائه اصل و تصویر کارت ملی به همراه اصل و تصویر شناسنامه.

سایر موارد :
این حساب از نوع حسابهای متمرکز بانک سپه است. بنابراین دارنده این حساب می تواند از خدمات سامانه های بانکداری اینترنتی، تلفنبانک و همراه بانک استفاده کند.

جستجوی شعب صادرکننده آنی کارتجستجوی شعب صادرکننده آنی کارت