اینترنت بانک سپهاینترنت بانک اینترنت بانک سپهباشگاه مشتریان
  • انگلیسی بانک سپه
  • جستجو
دوشنبه 20 اردیبهشت 1400
تصویر عنوان صفحه

معاونت فناوری اطلاعات

چاپ
سیدمهدی حسینی

معاون مدیرعامل در حوزه فناوری اطلاعات

آیکون یوزر یا کاربرنام مدیردکتر سیدمهدی  حسینی
آیکون تلفنتلفن88647020 و 88647021
آیکون نمابرنمابر88647024
آیکون ایمیلایمیلm.hoseini@ebanksepah.ir
آیکون کد پستیکد پستی1519662840
آیکون آدرسآدرستهران، بالاتر از میدان آرژانتین، ابتدای بزرگراه آفریقا، خیابان دادمان ، ساختمان نگین سپه، طبقه 13 

واحدهای زیرمجموعهآیکون اهم وظایفاهم وظایف
ابلاغ خط مشی ها و سیاستها همگام با سیاستهای اولیاء بانک ابلاغ برنامه های میان مدت و تدوین برنامه های بلند مدت در حیطه اختیارات مجموعه تحت پوشش جهت تصویب هیات مدیره .