تصویر عنوان صفحه

اداره کل امور مجامع و راهبری شرکتها

چاپ
محسن داودآبادی

اداره کل امور مجامع و راهبری شرکتها

آیکون یوزر یا کاربرنام سرپرست محسن  داودآبادی 
آیکون تلفنتلفن 35911829 - 021
آیکون نمابرنمابر 88666274 - 021
آیکون ایمیلایمیل majame@ebanksepah.ir 
آیکون کد پستیکد پستی
آدرس تهران، میدان ونک، خیابان گاندی جنوبی، خیابان 23، پلاک 18

معاونین

 معاون اداره ---


آیکون اهم وظایفاهم وظایف
نظارت برحسن اجرای سیاست‌ها و اهداف بانک در شرکت‌های سرمایه‌پذیر، راهبری و ارزیابی عملکرد شرکتها و ارائه گزارشهای لازم به مراجع ذیصلاح، رسیدگی به موارد مطروحه از سوی شرکتها در خصوص مسائل مرتبط با فعالیت آنها ، اخذ و بررسی برنامه وبودجه شرکتها و اعمال تعدیلات لازم با هماهنگی آنها، حضور در مجامع شرکتهای تابعه(عادی و فوق‌العاده)، تعیین و معرفی نماینده بانک در هیئت مدیره شرکت‌های سرمایه‌پذیر با هماهنگی هیئت مدیره بانک، جمع‌آوری و بروزرسانی مستندات، مدارک وآمار شرکتها