تصویر عنوان صفحه

فروش اقساطی (مواد اولیه ـ ماشین آلات ـ مسکن)

چاپ

     فروش اقساطی

فروش اقساطی عبارت است از واگذاری عین کالا به بهای معلوم به غیر به ترتیبی که تمام یا قسمتی از بهای مزبور به اقساط مساوی یا غیرمساوی در سررسیدهای معین دریافت گردد. بدین صورت که حسب درخواست مشتری، کالای مورد نظر نقداً توسط بانک خریداری و به صورت فروش اقساطی به وی واگذار می‌شود.
این تسهیلات برای گسترش واحدهای تولیدی (صنعتی و معدنی، ‌کشاورزی) و خدماتی پرداخت می‌شود.
انواع فروش اقساطی:
     1. مواد اولیه، لوازم یدکی و ابزار کار
     2. وسایل تولید، حمل و نقل، ماشین آلات و تأسیسات
     3. مسکن

شرایط و ضوابط :
1- داشتن صلاحیت فنی، اهلیت، حسن شهرت، سابقه کار و میانگین مانده حساب جاری متناسب با تسهیلات درخواستی.
2- فروش اقساطی مواد اولیه معمولاً کوتاه مدت و مدت آن یک دوره تولید و حداکثر یکسال می‌باشد.
3- فروش اقساطی ماشین آلات، تجهیزات و تأسیسات، میان مدت و بلندمدت بوده و حداکثر نباید از طول عمر مفید این قبیل اموال بیشتر باشد، به نحویکه دوره تنفس و بازپرداخت تسهیلات اعطایی از 3 سال تجاوز ننماید. در موارد خاص با مجوز اداره کل تسهیلات، مدت دوره تنفس و بازپرداخت حداکثر تا 5 سال قابل بررسی است.
4- در قراردادهای میان مدت و بلندمدت حداقل 20٪ مبلغ قرارداد با عنوان پیش پرداخت، از مشتری اخذ می‌شود.
5- حداقل 20٪ قیمت تمام شده را برای تهیه کالاهای سرمایه ای جهت واحدهای تولیدی (صنعتی، کشاورزی و...) و خدماتی بعنوان پیش دریافت از مشتری اخذ می شود. شایان ذکر است تهیه مواد اولیه اخذ پیش دریافت الزامی نمی باشد.
6- پرداخت تسهیلات فروش اقساطی خرید مسکن طرحهایی که با مشارکت بانک ساخته شده باشند با تشخیص بانک مجاز می باشد و در صورت مشارکت بانک در احداث مسکن سهم الشرکه بانک در پایان مشارکت یا تکمیل پروژه قابل تبدیل به فروش اقساطی خواهد بود .

مدارک مورد نیاز :
1- تکمیل برگ درخواست.
2- ارائه اصل و تصویر شناسنامه و کارت ملی اشخاص حقیقی یا مدارک احراز هویت اشخاص حقوقی.
3- سطح مراودات مشتری (میانگین مانده)
4- ارائه پروانه بهره برداری واحدهای تولیدی یا مجوز فعالیت واحدهای خدماتی.
5- ارائه مدارک مربوط به محل فعالیت.
6- ارائه پیش فاکتور معتبر.
7- ارائه مدارک مربوط به وثیقه و تضمین.
8- اطلاعات مالی اعتباری مورد نظر بانک.

سایر موارد:
در صورت واریز کلیه اقساط باقی‌مانده قبل از سررسید، بانک متناسب با مدت جلو پرداختی، تخفیف سود به مشتری اعطا خواهد نمود.
 
فرم ها: