تصویر عنوان صفحه

مشارکت مدنی

چاپ

     مشارکت مدنی

مشارکت مدنی عبارت است از درهم آمیختن سهم‌الشرکه نقدی و یا غیرنقدی متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی متعدد به نحو مشاع به قصد انتفاع طبق قرارداد.
این تسهیلات برای ایجاد، توسعه، تکمیل و نوسازی در واحدهای تولیدی (صنعتی، معدنی، کشاورزی و ساختمان)، خدماتی و بازرگانی پرداخت می شود و بابت تأمین سرمایه در گردش، خرید ماشین آلات و ابزارآلات واحدهای تولیدی پرداخت می‌شود.
انواع مشارکت مدنی:
     1. خرید مواد اولیه، ماشین آلات
     2. بازرگانی
     3. صادراتی (قبل و بعد از صادرات)
     4. مشارکت در ساخت مسکن

شرایط و ضوابط :
1- داشتن صلاحیت فنی، اهلیت، حسن شهرت، سابقه کار و میانگین مانده حساب جاری متناسب با تسهیلات درخواستی.
2- مشارکت مدنی زمانی تحقق می‌یابد که طرفین سهم‌الشرکه خود را اعم از نقدی و غیرنقدی به حسابی با عنوان حساب مشارکت مدنی واریز نمایند. در مورد مشارکت مدنی در بخش بازرگانی سهم‌الشرکه شریک بایستی به صورت نقدی واریز شود.
3- در مشارکت مدنی تأمین حداقل 20% از سرمایه مشارکت، به عهده مشتری می‌باشد.
4- تسهیلات مشارکت مدنی صادراتی به منظور تهیه و تدارک کالای صادراتی و یا صدور خدمات فنی و مهندسی و در مراحل قبل از صدور کالا و یا پس از صدور قابل پرداخت خواهد بود.
5- میزان تسهیلات در خصوص آن دسته از صادرکنندگان که بدون گشایش اعتبار اسنادی مبادرت به صدور کالا یا خدمات فنی و مهندسی می‌نمایند معادل 70% ارزش ریالی کالای صادراتی یا خدماتی بوده و در مورد صادرکنندگانی که از طریق گشایش اعتبار اسنادی غیرقابل برگشت، مبادرت به صدور می‌نمایند، حداکثر تسهیلات اعطایی 90% هم ارز ریالی از طریق گشایش اعتبار اسنادی خواهد بود.

مدارک مورد نیاز :
1- تکمیل برگ درخواست.
2- ارائه اصل و تصویر شناسنامه و کارت ملی اشخاص حقیقی یا مدارک احراز هویت اشخاص حقوقی.
3- ارائه مجوز فعالیت.
4- ارائه مدارک مربوط به محل فعالیت.
5- ارائه پیش فاکتور معتبر (برای مشارکت مدنی بازرگانی داخلی)، پروفرما و برگ ثبت سفارش (برای مشارکت مدنی وارداتی)، اعتبار اسنادی صادراتی (برای مشارکت مدنی صادراتی).
6- ارائه مدارک مربوط به وثیقه غیرمنقول.
7- اطلاعات مالی اعتباری مورد نظر بانک.

سایر موارد :
1- فروش اقساطی سهم الشرکه بانک در مشارکت‌های مدنی تولیدی (صنعت و معدن، کشاورزی و مسکن) و طرحهای خدماتی، در زمان خاتمه قرارداد بلامانع است.
2- موضوع مشارکت باید به نفع بانک و به هزینه مشتری بیمه شود.
3- تسهیلات با اعمال نظارت کامل پرداخت می‌شود.
 
فرم ها: