تصویر عنوان صفحه

پاسخ سؤالات متداول متفرقه

چاپ
کاربر محترم کاربرمحترم؛
دسترسی کاربران به پاسخ های سوالات کاربران با تشکر، در پاسخ به سوالات کاربران متن کامل پاسخهای ارسالی در ذیل قابل دسترسی است :


- عواقب اظهار خلاف واقع و نیز ارائه اسناد و مدارک غیرواقعی به دستگاه چیست؟
طبق ماده  24 قانون ارتقا سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، هرگونه اظهارخلاف واقع و نیز ارائه اسناد و مدارک غیرواقعی به دستگاههای مشمول این قانون که موجب تضییع حقوق قانونی دولت یا شخص ثالث و یا فرار از پرداخت عوارض یا کسب امتیاز ناروا گردد ، جرم محسوب می شود. چنانچه برای عمل ارتکابی در سایر قوانین مجازاتی تعیین شده باشد به همان مجازات محکوم می شود. در غیراین صورت علاوه بر لغو امتیاز ، مرتکب به جزای نقدی معادل حقوق تضییع شده و نیز جبران زیان وارده با مطالبه ذی نفع محکوم می گردد.
هریک از کارکنان دستگاه ها که حسب وظیفه با موارد مذکور مواجه شوند مکلفند موضوع را به مقام بالاتر گزارش نمایند.مقام مسئول درصورتی که گزارش را مقرون به صحت تشخیص دهد مراتب را به مرجع قضائی اعلام می نماید. متخلفین از این تکلیف به مجازات یک تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی محکوم می شوند.
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1398/12/13