تصویر عنوان صفحه

مدیریت شعب منطقه خراسان رضوی

چاپ
محمدحسن براتی

مدیریت شعب منطقه خراسان رضوی

آیکون یوزر یا کاربر نام مدیرمحمدحسن  براتی
آیکون تلفنتلفن 31885 و 38420076 و 38421550-051
آیکون نمابرنمابر38421551 - 051
آیکون ایمیلایمیل
آیکون کد پستیکد پستی9176753673
آیکون آدرسآدرسمشهد، خیابان احمدآباد، ابتدای خیابان طالقانی

مدیران اجرایی

هادی میرزائی هادی  میرزائی
سیداکبر  موسویان فرد سیداکبر  موسویان فرد

معاونین

حسین  اسماعیلی مقدم حسین  اسماعیلی مقدم
حمیدرضا  شمشیری حمیدرضا  شمشیری
محسن محمدحسین پور محسن  محمدحسین پور
محمد  معین محمد  معین

مسئول روابط عمومیمهدی  کریمی
تلفن38440260 - 051

آیکون اهم وظایفاهم وظایف
نظارت بر حسن اجرای قوانین ، مقررات ، آیین نامه ها ، بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوطه به امور طرح ها ، اعتبارات ، سرمایه گذاری ها و... در شعب تحت پوشش ، انجام برنامه ریزی های لازم به منظور تجهیز منابع و وصول مطالبات بانک انجام بازدید از واحدهای تحت پوشش ، ایجاد تعادل بین منابع و مصارف شعب تحت پوشش.