تصویر عنوان صفحه

مدیریت شعب منطقه كهگيلويه و بويراحمد

چاپ
شاهرخ امیریان

مدیریت شعب منطقه کهگیلویه و بویراحمد

آیکون یوزر یا کاربرنام مدیرشاهرخ  امیریان
آیکون تلفنتلفن33232794 - 074
آیکون نمابرنمابر33232796 - 074
آیکون ایمیلایمیل
آیکون کد پستیکد پستی7591898971
آیکون آدرسآدرسیاسوج، فلکه ساعت، خیابان سردار جنگل جنوبی

معاونین

حاتم  علیرضانژاد حاتم  علیرضانژاد
عبدالحمید ملک پور عبدالحمید  ملک پور

مسئول روابط عمومیزهرا  مرادی
تلفن33232802 - 074

آیکون اهم وظایفاهم وظایف
نظارت بر حسن اجرای قوانین ، مقررات ، آیین نامه ها ، بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوطه به امور طرح ها ، اعتبارات ، سرمایه گذاری ها و... در شعب تحت پوشش ، انجام برنامه ریزی های لازم به منظور تجهیز منابع و وصول مطالبات بانک انجام بازدید از واحدهای تحت پوشش ، ایجاد تعادل بین منابع و مصارف شعب تحت پوشش.