تصویر عنوان صفحه

مدیریت شعب منطقه دو تهران

چاپ
محمد جوادی

مدیریت شعب منطقه دو تهران

آیکون یوزر یا کاربر نام سرپرستمحمد  جوادی
آیکون تلفنتلفن88837448 و 88837048-021
آیکون نمابرنمابر88837885 - 021
آیکون ایمیلایمیلshargh@ebanksepah.ir
آیکون کد پستیکد پستی1589713111
آیکون آدرسآدرسخیابان قائم مقام فراهانی، نبش خیابان مشاهیر

معاونین

علیرضا  چراغی علیرضا  چراغی
علی  روفه علی  روفه 
رقیه  قاسم خانلوی دیزجی رقیه  قاسم خانلوی دیزجی
سیدمحمد  موسوی سیدمحمد  موسوی

مسئول روابط عمومییعقوب نژاد
تلفن88342449 - 021

آیکون اهم وظایفاهم وظایف
نظارت بر حسن اجرای قوانین ، مقررات ، آیین نامه ها ، بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوطه به امور طرح ها ، اعتبارات ، سرمایه گذاری ها و... در شعب تحت پوشش ، انجام برنامه ریزی های لازم به منظور تجهیز منابع و وصول مطالبات بانک انجام بازدید از واحدهای تحت پوشش ، ایجاد تعادل بین منابع و مصارف شعب تحت پوشش.