تصویر عنوان صفحه

مدیریت شعب منطقه يزد

چاپ
عباس  وطن خواه مدیریت شعب منطقه یزد

مدیریت شعب منطقه یزد

آیکون یوزر یا نام کاربرینام مدیرعباس  وطن خواه
آیکون تلفنتلفن35229100 - 035
آیکون نمابرنمابر35229920 - 035
آیکون ایمیلایمیلyazd@ebanksepah.ir
آیکون کد پستیکد پستی8917955195
آیکون آدرسآدرسیزد، بلوار جمهوری

معاونین

محمد  غلامی محمد  غلامی
میر جلیلی مرتضی  میرجلیلی 
غلامحسین محقق غلامحسین  محقق

مسئول روابط عمومیحسین  درستکار
تلفن35241885 - 035

آیکون اهم وظایفاهم وظایف
نظارت بر حسن اجرای قوانین ، مقررات ، آیین نامه ها ، بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوطه به امور طرح ها ، اعتبارات ، سرمایه گذاری ها و... در شعب تحت پوشش ، انجام برنامه ریزی های لازم به منظور تجهیز منابع و وصول مطالبات بانک انجام بازدید از واحدهای تحت پوشش ، ایجاد تعادل بین منابع و مصارف شعب تحت پوشش.