ریسک‌های ناشی از عملیات پول‌شویان برای بانک‌ها و مؤسسات مالی
ریسک پول‌شویی به مخاطرات و زیان‌های احتمالی به یک بانک اطلاق می‌شود که در اثر انجام عملیات پول‌شویی توسط شعب و یا کارکنان آنها، بصورت آگاهانه یا غیر آگاهانه و یا زیان‌های ناشی از عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط به مبارزه با پول‌شویی توسط یک بانک و یا واحدی و یا پرسنلی از آن بانک محقق می‌گردد که در این مقاله به برخی از آنها اشاره می‌شود.
کلمات کلیدی :
نویسنده : اداره کل مبارزه با پول شویی
تاریخ انتشار : 1394/02/21
فایل های پیوست