بانکداری بدون ربا، الزامات و ویژگی‌ها
بعد از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، تغییر ماهیت فعالیت‌های بانکی و اجرای بانکداری اسلامی به‌عنوان یک ضرورت مورد تأکید قرار گرفت. ایران در سال 1362 شمسی اولین کشوری بود که بانکداری بدون ربا را در تمامی بخش‌های بانکی به‌کار گرفت و در آن مقطع مقرر شد قوانین آن پس از سپری شدن پنج سال مجدداً مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد. لیکن تاکنون و با وجود سپری شدن بیش از سه دهه از زمان تصویب، قانون یادشده تغییر خاصی نداشته است. برغم این¬که هدف از این قانون استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای عدالت و از طریق تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار به‌ویژه حفظ ارزش پول و ایجاد تعادل در موازنه پرداخت‌ها و تسهیل مبادلات بازرگانی و ارائه خدمات قانونی توسط بانک‌هاست لیکن تحقق این مهم تابه حال به طور کامل میسر نگردیده و نیاز به بازبینی و آسیب شناسی اساسی دارد. بنابراین بررسی تجربه سایر کشورها و همچنین آسیب‌شناسی و تعیین چالش‌های حاکم بر نظام بانکی کشور امری ضروری است تا بتوان از کلیه توان تجربی و علمی داخل و خارج از کشور در راستای رشد و اعتلای هر چه بیشتر صنعت بانکداری و تحقق کامل بانکداری اسلامی استفاده کرد.
در اینجا تلاش شده ضمن بیان ویژگی‌های‌ بانکداری اسلامی، به تجربیات آن در خصوص تجهیز و تخصیص منابع در کشورهای منتخب مالزی، عربستان و پاکستان و تجربیات بانکداری بدون ربا در ایران، اشاره شود و در ادامه چالش‌های موجود در بانکداری بدون ربای ایران به¬ طور کا مل تشریح، ارزیابی و آسیب‌شناسی شده و در پایان به منظور رفع آنها راهکارهایی عملی پیشنهاد شده است.
کلمات کلیدی :
نویسنده : سیدکامل تقوی نژاد
تاریخ انتشار : 1394/03/19
فایل های پیوست