جایگاه و نقش شرکت‌های دانش‌ بنیان در پیاده‌ سازی و توسعه بانکداری مجازی
در دنیای کنونی، کشورهایی که بتوانند از طریق ساز وکارهایی ایده‌های نوین را عملیاتی کرده و فرهنگ نوآوری را تقویت نمایند، موفق‌تر می‌باشند. در این راستا شرکت‌های دانش‌بنیان که از مؤلفه‌های مهم در تحقق اقتصاد دانش ‌بنیان محسوب می‌شوند ، نقش به‌ سزایی در پر کردن فاصله میان ایده و صنعت و به عبارتی تجاری‌ سازی ایده‌های نوین ایفا می‌نمایند. صنعت بانکداری نیز برای دستیابی به فناوری‌ های برتر از جمله تحقق بانکداری مجازی نیازمند کسب دانش در خصوص این فناوری‌ها و انجام تحقیق و پژوهش در این زمینه می‌باشد. این مهم، در صورت همکاری و تعامل دوجانبه بانک‌ها و شرکت‌های یادشده محقق خواهد شد. بدیهی است استفاده از توان علمی و پتانسیل‌ شرکت‌های دانش‌بنیان در راستای پیاده‌سازی بانکداری مجازی، مستلزم سرمایه‌گذاری و تأمین منابع مالی از سوی سیستم بانکی است. لازم به ذکر است سرمایه‌گذاری برای تجاری‌ سازی ایده‌ها و طرح ‌های این شرکت ‌ها دارای ریسک‌ های فراوانی بوده و در زمره سرمایه‌گذاری خطرپذیر (ونچر) قرار می‌گیرد. لیکن تجربیات شبکه بانکی در خصوص پیاده‌ سازی بانکداری مجازی باعث کاهش ریسک‌ های مترتب بر این‌‌گونه سرمایه‌گذاری ‌ها می‌شود. بر این اساس، مقاله حاضر ضمن معرفی اقتصاد دانش ‌بنیان، ضرورت ورود و الزامات مربوط به این حوزه، به تعریف شرکت ‌های دانش‌ بنیان، انواع و زمینه‌های فعالیت و بسترسازی و حمایت از آنها اشاره نموده و سپس به لزوم توجه به توسعه کسب ‌وکار، محصول و فناوری در بنگاه‌های اقتصادی و نیز شبکه بانکی پرداخته می‌شود. در ادامه رویکردها و اقدامات مرتبط با پیاده‌سازی و توسعه بانکداری مجازی، چالش‌های موجود و مهم‌ترین پیش‌نیازها و الزامات برای تحقق آن ارائه شده و ضمن تشریح نحوه تعامل سیستم بانکی با این شرکت‌ها و تعریف سرمایه‌گذاری ونچر، پیشنهاداتی درخصوص نحوه تعامل مؤثر شبکه بانکی با شرکت‌ های دانش ‌بنیان در راستای پیاده ‌سازی بانکداری مجازی مطرح شده است.
کلمات کلیدی :
نویسنده : سید کامل تقوی‌ نژاد
تاریخ انتشار : 1394/03/19
فایل های پیوست