هوش مصنوعی __ زندگی بدون مرگ
امروزه یکی از معضلات فضای مجازی یا دنیای دیجیتال مقوله ویروس ها و یکی از مباحث بسیار مهّم چه در زمینه های کامپیوتر نظری (Theoretical Computer) و چه برای نوع بشر مقوله هوش مصنوعی (Artificial Intelligence) یا AI می باشد. همان گونه که می دانید مغز ما یک ماشین همه منظوره نیست بلکه از چندین ماشین مجزا تشکیل شده است، ماشین چشم، ماشین گوش، ماشین حس، و ... . اما نکته ی مهّمی را که باید در نظر بگیرید آن است که این ماشین ها به گونه ای فوق العاده با هم هماهنگ هستند. برای مثال، ما با نگاه به یک چهره ضمن تشخیص آشنا یا غیر آشنا بودن صاحب چهره قادر هستیم جنسیت آن را نیز تمیز دهیم. این فرآیندها آنقدر سریع انجام می گیرند که ما گذشت زمان را حس نمی کنیم، و با این که این عمل در کسری از ثانیه صورت می گیرد، اما مغز ما واقعاً یک فرآیند بسیار پیچیده و نادقیقی را انجام می دهد. بنابراین قبل از ساخت هوش مصنوعی باید شبکه های عصبی یا مغز مصنوعی ساخته شوند، که خوشبختانه پیشرفت هایی نیز در این زمینه صورت گرفته است. البته هوش مصنوعی هیچگاه نخواهد توانست تمام قابلیت های هوش طبیعی را بدست آورد زیرا بشر هرگز نمی تواند به آن روح ببخشد. از طرفی ما خصوصی ترین اطلاعات را سعی می کنیم با دوستان و یا اشخاص بسیار صمیمی مطرح کنیم، یا می دانیم که زن در زندگی مظهر عشق و عاطفه است و مرد مظهر عقل و تدبیر، ما چرا، چطور و چگونه بعضی اطلاعات را خصوصی می پنداریم یا این که در صورت خلق هوش مصنوعی، باید کدام یک از این صفات را به ماشین بدهیم، در حال حاضر حتی در شبیه سازی برخی از قابلیت های هوش طبیعی هنوز راه درازی در پیش داریم. پس آن چه که امروزه تحت عنوان هوش مصنوعی وجود دارد رابطه بسیار کمی با هدف اصلی خود دارند.
.
کلمات کلیدی :
نویسنده : بیژن مولایی
تاریخ انتشار : 1394/03/19
فایل های پیوست