صدای جدید بانکداری
همگام با توسعه و گسترش کاربرد فناوری اطلاعات، سیستم بانکی یکی از نخستین نهادهایی است که از دستاوردهای آن در حوزه کسب و کار بهره برده است. سیستم بانکی از ابزارهای نوین این حوزه به عنوان عاملی برای ایجاد یکپارچگی و افزایش دامنه فعالیت خود استفاده می نماید. از جمله دلایل بسیار اساسی استفاده سیستم بانکی از بانکداری الکترونیک، افزایش ضریب امنیت در تبادلات مالی، کاهش زمان و هزینه های سنگین نقل و انتقالات و کاهش خطای انسانی در انجام امور مالی می باشد. بانک ها برای ارائه خدمات مطلوب مدنظر مشتریان با رویکرد آسان سازی و ایمن سازی انجام امور که باید به صورت فیزیکی انجام شوند از روش های مختلفی استفاده می نمایند که توجه به ویژگی های زیست سنجی (biometric) یکی از این شیوه ها می باشد. این روش ها در راهکارهای ارتقای امنیت حساب های بانکی برای به صفر رساندن خطا در تعیین هویت مشتریان مورد استفاده قرار گرفته و "صدا" به عنوان یکی از روش های زیست سنجی توجه این حوزه را به خود معطوف داشته است. در این راستا ترجمه گزارشی تحت عنوان "صدای جدید بانکداری" به قلم جین کوپر منتشره در مجله The Banker (اول دسامبر 2014) ارائه می گردد.
.
کلمات کلیدی :
نویسنده : مترجم افسانه آریا منش
تاریخ انتشار : 1394/03/19
فایل های پیوست