اینترنت بانک سپهاینترنت بانک اینترنت بانک سپهباشگاه مشتریان
  • انگلیسی بانک سپه
  • جستجو
چهارشنبه 14 خرداد 1399
تاریخ 1398/06/09         ساعت 16:14:48     گروه خبری پایگاه اطلاع رسانی بانک‌سپه

درج عبارت «وابسته به بانک سپه» در تابلوی شعب بانکهای ادغامی

باانتقال بخش عمده سهام بانکهای ادغامی به بانک سپه صورت گرفت
درج عبارت «وابسته به بانک سپه» در تابلوی شعب بانکهای ادغامی

پایگاه اطلاع رسانی بانک سپه: با توجه به انتقال بخش عمده ای از مالکیت سهام بانک های وابسته به نیروهای مسلح به بانک سپه در تابلوهای بانک های انصار، قوامین، حکمت ایرانیان، مهر اقتصاد و موسسه مالی اعتباری کوثر، عنوان «بانک وابسته» درج شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بانک سپه، تابلوهای بانک های ادغامی از این پس با عبارت «وابسته به بانک سپه» بر سردر شعب و ساختمان های مرکزی این بانک قابل نمایش است.
این گزارش می افزاید: مشتریان این بانک ها برای دریافت خدمت بانکی کماکان به بانک خود مراجعه نمایند.