اینترنت بانک سپهاینترنت بانک اینترنت بانک سپهباشگاه مشتریان
  • انگلیسی بانک سپه
  • جستجو
سه شنبه 19 فروردین 1399
تاریخ 1398/11/21         ساعت 09:55:35     گروه خبری پایگاه اطلاع رسانی بانک‌سپه

نرخ حق الوکاله بانک سپه برای سال 1399، سه درصد تعیین شد

نرخ حق الوکاله بانک سپه برای سال 1399 سه درصد تعیین شد

پایگاه اطلاع رسانی بانک سپه: با مصوبه هیئت مدیره نرخ حق الوکاله بکارگیری سپرده های سرمایه گذاری مدت دار بانک سپه در سال مالی 1399 سه درصد تعیین شد.
بر اساس این گزارش نرخ حق الوکاله با مصوبه هیئت مدیره و بر مبنای بسته سیاسی نظارتی بانک مرکزی تعیین می شود.