اینترنت بانک سپهاینترنت بانک اینترنت بانک سپهباشگاه مشتریان
  • انگلیسی بانک سپه
  • جستجو
دوشنبه 30 فروردین 1400
تاریخ 1399/11/07         ساعت 09:11:02     گروه خبری پایگاه اطلاع رسانی بانک‌سپه

نرخ حق الوکاله بانک سپه برای سال 1400 سه درصد تعیین شد
تصویر

نرخ حق الوکاله بانک سپه برای سال 1400 سه درصد تعیین شد

پایگاه اطلاع‌رسانی بانک سپه: با مصوبه هیئت عامل و هیئت مدیره نرخ حق‌الوکاله بکارگیری سپرده‌های سرمایه گذاری مدت‌دار بانک سپه در سال مالی 1400 سه درصد تعیین شد.
بر اساس این گزارش نرخ حق‌الوکاله با مصوبه هیئت عامل و هیئت مدیره بانک و برمبنای دستورالعمل بانک مرکزی تعیین‌می‌شود.