شهروند گرامی؛
بانک سپه در نظر دارد به منظور ارتقای سطح کیفی خدمات و توسعه مطلوب برنامه های خود، از نظرات ارزنده و مؤثر شهروندان و مشتریان گرامی بهره برد. در همین راستا فرم نظرسنجی مخاطبان طراحی و از طریق وب سایت بانک سپه در اختیار عموم قرار گرفته است.
خورسندیم که از این طریق بتوانیم از ایده های ارزشمند شما عزیزان مطلع شده و نتایج حاصله را در برنامه های آتی این بانک به کار گیریم.
اطلاعات عمومی شهروندان
جنسیت
استان محل سکونت
مدرک تحصیلی
سن
ارزیابی سند راهبردی مشارکت الکترونیکی شهروندان
آیا مدت 2 هفته درج شده در سند راهبردی، برای اعلام نظر کافی است؟
helpIcon اگر پاسخ شما «خیر» است، چند روز پیشنهاد می دهید؟
به نظر شما چه مواردی ضروری است تا به سند «راهبردی مشارکت الکترونیکی شهروندان» در بانک سپه، اضافه شود؟
 چه پیشنهادهایی برای جلب و افزایش مشارکت حداکثری شهروندان در سیاستها، فرایندها، تصمیمات و اقدامات بانک سپه دارید؟